Verkoop laagzwavelige bunkerolie schiet omhoog in Rotterdam

Schip in haven van Rotterdam

06 februari 2020

De nieuwe laagzwavelige bunkerolie heeft de afgelopen maanden behoorlijk aan populariteit gewonnen in Rotterdam, de grootste bunkerhaven van Europa. Dat heeft alles te maken met het van kracht worden van de zwavelcap IMO 2020.

Stijging in verkoop

De stijging in verkoop blijkt uit de bunkermeldingen die gedaan zijn via de TimetoBunker app van het Havenbedrijf Rotterdam. Die liet in november een verkoop zien van 95.000 ton very low fulphur fuel oil (vlsfo). In september werd nog maar 1.700 ton verkocht, in oktober 32.000 ton. Vlsfo bevat maximaal 0,5% zwavel, het maximum wat sinds dit jaar wereldwijd is vastgesteld voor schepen zonder rookgasreiniger. In een groot gedeelte van de Europese wateren geldt, sinds enkele jaren al, een maximum van 0,1% zwavel. In 2019 lag dat maximum nog op 3,5%.
 

Daling prijs gewone stookolie

De hoge vraag naar laagzwavelige bunkerolie zorgt voor een forse daling van de prijs van gewone stookolie in Rotterdam. De prijzen liggen gemiddeld fors onder die op de wereldmarkt, omdat de productie relatief goedkoop is. Waar medio september nog ruim 400 dollar per ton intermediate fuel oil 380 werd betaald, betaalt men nu zo’n 300 dollar per ton. De prijs van vlsfo schommelde zo rond de 500 dollar per ton. Dat betekent een fors prijsvoordeel voor rederijen die de afgelopen jaren investeerden in scrubbers. Zij kunnen namelijk wél op de zwavelhoudende ifo blijven varen. Grote containerschepen kunnen tot ongeveer 10.000 ton bunkerolie in één keer innemen. Zijn ze van een scrubber voorzien, dan kunnen ze dus enkele miljoenen dollars per tankbeurt besparen.
 

Tankcleaners QPS

Tanks waar voorheen hoogzwavelige olie in werd vervoerd, dienen zo te worden gereinigd dat deze gebruikt kunnen worden voor laagzwavelige olie. Tankcleaners van QPS voorzien in die reiniging en zorgen er daarmee voor dat zoveel mogelijk schepen aan de nieuwe regels voldoen.